Breaking News
 |  | 

Jakoś tak...

Jak powinno wyglądać tłumaczenie przysięgłe ?

img-responsive

Jeden dokument przetłumaczony przez różnych tłumaczy przysięgłych, może wyglądać zupełnie inaczej, w zależności od osoby, która tego dokonała. Co może być przyczyną? Otóż, okazuje się, że nie ma żadnych odgórnych zasad mówiących o tym, jak tłumaczenia przysięgłe powinny wyglądać. Nie mamy żadnych wzorów, przykładowych wydruków ani formularzy. Nie oznacza to jednak, że w tej kwestii istnieje pełna swoboda.

 

Oto ważne zasady:
• Przede wszystkim na papierze, nie jest to konieczne, gdyż Zgodnie z art. 1a ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego „tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej”,
• Zakończenie dokumentu, w którym powinna znajdować się formuła poświadczająca, pieczęć i podpis tłumacza. W przypadku gdy tłumaczenie składa się z kilku stron, podpis i pieczęć powinny znajdować się na każdej stronie wydruku
• Informacja o tym z jakiego języka jest tłumaczona treść
• Opis wyglądu dokumentu, który musi sporządzić tłumacz. Jego rola nie ogranicza się tylko to sporządzenia tłumaczenia, lecz również musi opisać wygląd danego dokumentu, jego elementy graficzne, wygląd pieczęci. Dlatego też tekst poświadczony niejednokrotnie jest dłuższy od oryginału. Opis dokumentu każdego tłumacza jest nieco inny, ale istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać.

 

jak-powinno-wygladac-tlumaczenie-przysiegle

ABOUT THE AUTHOR