Breaking News
 |  | 

Jakoś tak...

Ryby to nie wszystko

img-responsive

Pragnąc założyć piękne akwarium należy pamiętać, że same ryby to nie wszystko. Elementem niezbędnym oprócz żwirku są rośliny. Spełniają one wiele funkcji w akwarium. Rośliny akwariowe pływające są konkurencją dla niepożądanych w akwarium glonów dzięki czemu zmniejszają ich ilość. Stanowią również schronienie dla narybku. Poprawiają one parametry wody. Filtrują ją oraz dotleniają. Stanowią miejsce rozrodu dla niektórych gatunków ryb. Zdarza się, że stanowią uzupełnienie dla pokarmu, którym karmione są ryby.

 

Wśród najbardziej popularnych roślin akwariowych pływających w Polsce można wymienić pistię rozetkową, która stanowi ochronę dla narybku oraz ogranicza rozwój glonów, rogatek sztywny, który stanowi ochronę dla narybku oraz w sposób silny napowietrza wodę, różdżycę rutewkowatą, która jest zalecana do dużych akwariów oraz wgłębkę wodną, która stanowi ochronę dla narybku. Należy pamiętać, że rośliny akwariowe pływające silnie zaciemniają podłoże. Nie powinno się ich łączyć z roślinami rosnącymi na dnie akwarium, a które potrzebują dużo światła. Stanowią również ozdobę akwarium.

 

ryby-to-nie-wszystko

ABOUT THE AUTHOR