Breaking News
 |  | 

Jakoś tak...

Rożne aspekty budownictwa

img-responsive

Prawne aspekty budownictwa

Budownictwo, jak wiele dziedzin, łączy w sobie różne aspekty. Nie da się ukryć, że przy każdej inwestycji konieczne jest odnalezienie złotego środka. Trzy podstawowe kwestie, wymagające odpowiedniego zbalansowania, to czas, koszt i jakość. Jakość jest zapewniana poprzez odpowiedni projekt oraz wykonanie. Aby uznać budynek za dobry, musi on być zgodny ze sztuką budowlaną, ale też obowiązującymi przepisami prawnymi. W budownictwie występuje wiele wytycznych, część z nich zawarta jest w normach i aprobatach, których stosowanie nie zawsze jest obligatoryjne. Wiele wymagań zawartych jest jednak w aktach prawnych, takich jak Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy czym aktem nadrzędnym jest Ustawa Prawo budowlane. Aspekt prawny budownictwa ma regulować powstawanie nowych budynków, aby ich funkcjonalność, estetyka i trwałość były na odpowiednim poziomie. Kluczowe jest także, aby dany budynek dobrze wpisywał się w otocznie i był w harmonii z innymi obiektami.

Aspekt finansowy

Najlepsza sytuacja występuje, gdy liczy się jedynie jakość. Takie utopijne podejście nie sprawdza się jednak w praktyce. Równie ważne, a czasami nawet bardziej, są koszt i czas budowy. Niezależnie od źródła finansowania, każdy inwestor chce obniżyć ostateczną cenę obiektu budowlanego. W celu odpowiedniego zaplanowania budżetu, sporządza się kosztorys budowlany http://qsinzynieria.pl/. Takie zestawienie służy planowaniu wydatków, a w połączeniu z harmonogramem prac, pozwala na kontrolowanie finansów i czasu. Należy unikać sytuacji, w której jakość jest spychana na dalszy plan. Praktyka pokazuje, że przesadne oszczędzanie czasu i pieniędzy, może prowadzić do awarii, a nawet katastrof budowlanych. Hasło dobrze, szybko i tanio jest często powtarzane, jednak życie zazwyczaj pisze inne scenariusze.

 

rozne-aspekty-budownictwa

ABOUT THE AUTHOR